A klub története

Támogatóink Versenynaptár Lőtérről Fényképek E-mail
Főoldal
 
  A kezdetektől
   
   
   
   
   
   
 
 A  lövészklub rövid története, működése napjainkig

 A BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub jogelődje 1962. évben alakult meg, a Keszthelyi Erdészeti Központ akkori igazgatóságán. A megalakítást az erdészetnél dolgozó vadász- és lövészsportot kedvelők kezdeményezték Keczeli József elsőszámú szervezővel az élen, akit az alakuló ülésen elnöknek választottak.

A sportegyesület létrehozása a vállalati vezetés egyetértésével és garantált támogatásával történt. Ez a mai napig is így van. Keczeli József 1990-ig folyamatosan látta el a klubvezetői teendőket, és e hosszú évek alatt példamutató társadalmi munkával alapozta és hozta létre Keszthely város immár történelminek is nevezhető, jelenleg is szép sikereket felmutató, nemzetközileg elismert lövészsport egyesületét.

 A kezdő években egy 12 fős kispuskás „lövészcsapat”-tal indultak a megyei versenyeken. 1965-ben megyei bajnokok lettek, melyet egy szép, erre az alkalomra készített herendi váza dokumentálja. Ezzel kezdetét vette az egyesület sportsikereinek története, folytonos fejlődésének és fejlesztésének folyamata.

1965-től az egyesület rátért a mozgócéllövészet művelésére, amit először futó őz, majd átfestve futó szarvas, most pedig mozgó vaddisznót ábrázoló lőlapra lőjük. Ez a sportág – mint vadászlövő sportág - a 70-es években fejlődött ki robbanásszerűen az egész világon.  A futóvaddal párhuzamosan a koronglövészetbe is belevágtak az akkori klubtagok.

 Az egyesület érzékenyen reagált a felmerült igényekre, szakmai érdekekre, sportirányzatokra, gazdasági lehetőségekre így a futóvadlövő sportra helyezte a hangsúlyt és időlegesen felhagyott a versenyszerű koronglövészettel.

A futócéllövő minőségi versenysport sikeres működtetése érdekében munkálkodott a klub vezetősége, ehhez igyekezett megteremteni az anyagi és személyi feltételeket, valamint a támogató szervek segítségét is elérni.

 Sportolóink létszámát az évtizedek folyamán tervszerűen, a szükséges összetételben mint ifi, junior, felnőtt korcsoportban tartottuk. Nagy gondot fordítottunk az utánpótlás nevelésre.

1975. óta folyamatosan van főállású vezető edzőnk, aki egyben klubelnök helyettes is. 1975-től 1981-ig Paróczai András, ’81-től ’90-ig Németh Gyula, az ő nyugdíjba vonulása után, 1990-től Keczeli Zoltán lett a vezető edző. 1990. évtől Keczeli József klubelnök nyugdíjazása után Tóth Jenő lett klubelnöknek megválasztva.

A klub életében 1990 egy újabb születési dátum. A II. törvénynek megfelelően megtörtént az egyesület cégbírósági bejegyzése. Ugyanekkor az erdőgazdasággal is írásban kötött együttműködési megállapodás rögzíti a klub működésének rendjét, vállalati támogatásának mikéntjét, a működés szükségességét, elhelyezését, lőtérhasználatát, fenntartás módját. A tradíciókat folytatva a székhelyünk elhelyezéséről az Erdészet gondoskodott.

1997-től egyesületünk közhasznú fokozatban működik. A 90-es évektől fokozatosan előtérbe került világviszonylatban is a légfegyveres 10 méteres futócéllövészet, ez magával hozta, hogy az 50 méteres golyósversenyszám mellett a légfegyveres futócéllövészetre is  figyelmet fordítottunk.

Egyesületünk is igyekezett mielőbb megalapozni a légfegyveres sportmunka feltételeit. Szerény anyagi eszközeink felhasználásával lőcsarnokot alakítottunk ki, speciális légfegyvereket, távcsöveket, célmozgató berendezéseket szereztünk be. Büszkén mondhatom, hogy a valóban szerény financiális keretből még eredményes kutató, fejlesztő munkánkra is jutott. Elsők között használtunk a világon fotó, lézer, majd digitális technikát a futócéllövészet mozgásfolyamatainak vizsgálatában, vagy hívtuk segítségül a számítógépes elektronikát a lövések közbeni idegi feszültségek vizsgálatában, bemutatásában, oktatásában. Persze szerszámok, eszközök, gépek, felszerelések a mai napig is részlegesen hiányoznak. 

1997. évben létrehoztuk a szabadidős, amatőr szakosztályt, amelyre a környezetünkben erős igény mutatkozott. Azóta ez a tevékenység is szépen kialakult. A minőségi versenysport mellett e téren is értünk el országos sikereket. 

A klub működését a „szervezeti szabályzat”-unk előírásai szerint végezzük. Az irányító és ellenőrző testületeink szabályosan működnek. A klubelnökség betölti az irányító szerepét, kellő gondot fordít a működés okmányolására, nyilvántartások, ügyvitel, költségvetés és a jelentések elkészítésére. Klubunk jogi felügyeletét az ügyészség látja el. Évenként közhasznúság jelentést küldünk a megyei főügyészségre. 

Ha a megtett utunkat a sporteredményességünk legszebb és konkrét mutatóival értékeljük, akkor egy csodálatos töretlen utat, -múltat és jelent - láthatunk. Mondhatjuk azt is, hogy közel öt évtizeden át ez a kis sportegyesület az erdőgazdaságnak, Keszthely városának, környezetének csak a jó hírnevét vitte az országba és a világba.

Vitte is méghozzá a média segítségével, melyről minden alkalommal elmondjuk, hogy rendkívül jó a kapcsolatunk velük. 

Sportolóink 1976-tól 2008-ig bezárólag az alábbi érmeket szerezték meg: 

Világbajnokságon:              Egyéniben:      1 arany      1  ezüst         3 bronz

Csapatban:                      10  ezüst 

Európa-bajnokságon:          Egyéniben:          5 arany       7 ezüst        7 bronz

Csapatban:         6 arany       9 ezüst        8 bronz 

Országos Bajnokságon:      Egyéniben: 138 arany    142 ezüst    142 bronz

Csapatban: 134 arany    101 ezüst      73 bronz . 

Ezen kívül számtalan nagy nemzetközi versenyen vettek részt sportolóink, melyeken nagyszerűen szerepeltek. Ilyen nagy versenyen „Világ Kupán” lett ezüstérmes Ángyán József, aki ezzel a teljesítményével utazhatott a Sydney Olimpiára.

Egyesületünktől a Magyar Sportlövők Szövetsége 1977. évtől folyamatosan minden évben 2-3 főt a felnőtt és 4-5 főt az utánpótlás válogatottban szerepeltetett. 

Az elért eredmények alapján az elmúlt évtizedekben számtalan elismerésben részesült sportegyesületünk, és tagjaink. Több esetben nem csak a sportért, hanem a legjobb tanuló és sportoló címek is hozzánk kerültek, városi, megyei, országos szinten. Sporteredményességünk alapján már a 70-es években, de azóta is a magyar élmezőnyben foglalunk helyet. Az országban működő kb. 220 lövészegyesület között általában a 2-5. helyezettként értékelték munkánkat a sportlövő szövetség részéről. 

Büszkék lehetünk azokra a lövész társainkra, akik nevéhez ezidő alatt új világcsúcs Európa csúcs, valamint rengeteg országos csúcs kötődik.

Sok neves és híres sportolót nevelt az egyesületünk, akik helytálltak a klubban, a válogatott keretben. Így Ángyán József, Bujtor Gabriella, Csanaki Rita, Füle Szilveszter, Keczeli Zoltán, Kovács Kálmán, Kozma László, Nagy József, Mike Andrea, Rainiss Gábor, Strausz Miklós, Szilágyi Nikoletta, Tolnai Ferenc. 

Napjaink kiválóságai: Belák András, Borsos Bence, Homola Kristóf, ifj. Kaszás Zoltán, Keczeli Bianka, Kocsis Roland, Kocsis Norbert, Murmann Dániel, Magyar Gyula, Szabó Lóránt Péter, Szabó Ottó. 

Idén októberben világbajnokságot rendeznek, amihez nagy reményeket fűzünk eredményeket illetően, új világcsúcsot szeretnénk felállítani. 

Várható, hogy a 2008. év eredményeinek év végi konkrét kiértékelésekor az elmúlt évekhez hasonló eredményt tudunk dokumentálni.

 
     

(c) Copyright 2008 - Keszthely lövész